Serdecznie Państwa witamy na stronie
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Myślenicach

Aktualne ceny usług Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na terenie gminy Myślenice

Aktualne ceny wody i ścieków na terenie niektórych gmin w Polsce.

1. Zaopatrzenie w wodę
Jednostka miary Cena/stawka opłaty netto
1.1. Cena za dostarczenie 1m3 wody zł/m3 3,69
1.2. Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 16,50
2. Odprowadzanie ścieków
Jednostka miary Cena/stawka opłaty netto
2.1. Cena za odbiór 1m3 ścieków zł/m3 9,10
2.2. Stawka opłaty abonamentowej w oparciu o przeciętne normy zużycia wody
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
45,75
2.3. Stawka opłaty abonamentowej (pozostali odbiorcy)
zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy 50,25
3. Pozostałe usługi świadczone przez MZWiK Sp. z o.o. Myślenice
Jednostka miary Cena/stawka opłaty netto
3.1. Ścieki dostarczane do punktu zlewnego. zł/m3 5,09
3.2. Wymiana wodomierza z winy odbiorcy zł/sztukę 115,03
3.3. Plombowanie wodomierza zł/sztukę 46,48
3.4. Zdjęcie wodomierza zł/sztukę 56,78
3.5. Zamontowanie wodomierza zł/sztukę 57,31
Pozostałe usługi według indywidualnej kalkulacji po wcześniejszym kontakcie z tut. zakładem.
Do podanych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami.

Cennik opłat za oznaczenia fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody wykonane przez Laboratorium MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach

Stawki z lat poprzednich

Stawki opłat za lata poprzednie

okres obowiązywania Od - Do
29.05.2018 - 28.05.2021
25.04.2017 - 28.05.2018
25.04.2016 - 24.04.2017
25.04.2015 - 24.04.2016
26.04.2014 - 24.04.2015
27.04.2013 - 25.04.2014
28.04.2012 - 26.04.2013
28.04.2011 - 27.04.2012
28.04.2010 - 27.04.2011
28.04.2009 - 27.04.2010
28.04.2008 - 27.04.2009
01.05.2007 - 27.04.2008
Wstecz

Władze Spółki Miejskiego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach

Zarząd

mgr inż. Andrzej Urbański
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Anna Biela

mgr inż. Jacek Frączek

mgr Zofia Pardyak

Piotr Mirochna

Edward Łapa

mgr Bronisław Poradzisz

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Myślenicach
ul. Piłsudskiego 47
32-400 Myślenice

Czynny od Pon - Pt w gdzinach 7.00 - 15.00
Kasa czynna od 8.00 do 14.30

tel./fax: 12 274 09 40
kom.: 501 153 144
Biuro Obsługi Klienta: 513 126 498

email: biuro@mzwikmyslenice.com.pl

NIP: 681-000-38-26
REGON: 351507218
KRS: 0000180698

Nr rachunku bankowego: 
58 8619 0006 0020 0000 2860 0001

Inspektor Ochrony Danych
email: iod@mzwikmyslenice.com.pl

Zgłaszanie awarii:


Od godziny 6.00 do 14.00 od pn.-pt.
513 126 499
Od godziny 14.00 do 6.00 oraz
w dni wolne od pracy
603 527 940

Laboratorium: 12 272 16 46

Oczyszczalnia Myślenice: 513 126 497

imię i nazwisko


e-mail


wiadomość / zapytanie© 2013 - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny i wykonanie strony