Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w ostatnim czasie  udało się wykonać  I etap prac remontowych w budynku administracyjnym przy ul. Piłsudskiego 47. Obejmując funkcję Prezesa zastałam budynek w bardzo złym stanie technicznym. Zaniedbane i brudne pomieszczenia nie były remontowane od 18 lat.

Wykonany remont został podyktowany zaleceniami zawartymi w protokole kontroli stanu technicznego budynku administracyjnego, który obligował Zakład do wykonania uzupełnień pęknięć tynków oraz odnowień powłok malarskich w całym obiekcie. Pęknięcia po zdjęciu tynków wymagały oceny specjalisty, gdyż mogły świadczyć o uszkodzeniach w nadbudowanej części budynku.

Zgodnie z zaleceniami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w trakcie remontu musiała zostać również usunięta znaczna część wcześniej wykorzystanych do wykończenia wnętrz materiałów łatwopalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne oraz intensywnie dymiące. Uszkodzone były również płytki podłogowe, które w wielu miejscach odkleiły się od posadzki i stanowiły zagrożenie dla osób przebywających w budynku.

Remont został wykonany metodą gospodarczą a większość prac wykonywanych było przez pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach, co w znacznym stopniu ograniczyło jego koszt, który z uwagi na duże zniszczenie obiektu mógł być znacznie wyższy.

Drodzy Klienci, pamiętajmy, że jest to nasze wspólne dobro, o które wszyscy jesteśmy zobligowani dbać, aby służyło nam jak najdłużej.  Mam nadzieję, że nasz wysiłek nie tylko doprowadził ten obiekt do technicznej sprawności, ale również był kolejnym krokiem pozytywnej zmiany wizerunku Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szanowni Państwo, dzielące nas kraty zostały zlikwidowane, serdecznie zapraszamy!