OGŁOSZENIE - COVID-19 a nasza woda!

OGŁOSZENIE - COVID-19 a nasza woda!

Woda dostarczana mieszkańcom Myślenic spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia!! Wszystkie nasze stacje uzdatniania wody stosują sprawne procesy dezynfekcji wody takie jak promieniowanie UV, dawkowanie podchlorynu sodu.  Ujęcia powierzchniowe posiadają filtrację powolną, a stacja w Myślenicach również filtrację pośpieszną. Wszystkie w/w procesy gwarantują wyprodukowanie wody w pełni bezpiecznej!!!

Informujemy, iż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne.
W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.