Bez kategorii

Apel o racjonalne gospodarowanie wodą

W związku z panującymi upałami i zwiększonymi poborami wody, ponawiamy apel o racjonalne korzystanie z wody wodociągowej i nieużywanie jej do podlewania trawników, ogrodów, napełniania przydomowych basenów oraz mycia pojazdów.

Przypominamy również, że od czerwca, przy Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 47, działa stały zastępczy punkt poboru wody dla mieszkańców, u których występują czasowe przerwy w dostawie wody.

Bez kategorii

Zastępczy punkt poboru wody

Informujemy, że wszystkie osoby, które w związku z awarią nie mają dostępu do wody, mogą skorzystać z zastępczego punktu jej poboru. Został on zlokalizowany w okolicy Szkoły Podstawowej w Porębie.

Aby pobrać wodę, trzeba mieć własny pojemnik.

Bez kategorii

Gala jubileuszowa, 27.05.2022r.

27 maja 2022 roku to dzień, który wyjątkowymi literami zapisał się na kartach historii naszego Zakładu. To właśnie wtedy, w gronie zacnych gości, świętowaliśmy 30. rocznicę powstania Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach oraz 130. rocznicę budowy pierwszego wodociągu w naszym mieście.

Wydarzenie rozpoczęło się od pokazu tanecznego grupy JDCAgency, która pod kierownictwem Andrzeja Starowicza przygotowała choreografię nawiązującą do działalności Spółki. Szczególnym momentem w czasie uroczystości było wprowadzenie przez poczet zakładowego sztandaru, nadanego i poświęconego dnia 21 maja 2022 roku. Wśród zaproszonych gości powitaliśmy Pana Posła na Sejm RP Władysława Kurowskiego, Księdza Proboszcza Zdzisława Balona z Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach, Pana Grzegorza Sobola – Przedstawiciela Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Pana Krzysztofa Dąbrowskiego – Prezesa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Pana Kazimierza Koprowskiego – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Pana Kacpra Rosę – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym w RZGW w Krakowie, Pana Piotra Ziętarę – Prezesa Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A., Pana Witolda Magierę – Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach, Pana Pawła Kopczyńskiego – Prezesa Zarządu Sosnowieckich Wodociągów S.A., Pana Jakuba Zarzyckiego – Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, Panią Bogumiłę Burdę – Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego w Myślenicach, przedstawicieli służb mundurowych, członków Rady Miasta, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, sołtysów miejscowości z terenu Gminy Myślenice, obecnych i byłych pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach, a także przedstawicieli licznych instytucji i przedsiębiorstw.

W swoim przemówieniu Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach Katarzyna Burda nawiązała do historii Zakładu oraz podziękowała pracownikom za ich oddaną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Głos zabrał także Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, który podsumował działalność Spółki oraz przytoczył inwestycje realizowane we współpracy z Gminą Myślenice. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy również od Pana Władysława Kurowskiego, Pana Kazimierza Koprowskiego, Pana Krzysztofa Dąbrowskiego oraz ks. Zdzisława Balona. O planach rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Myślenicach opowiadał właściciel firmy przygotowującej projekt modernizacji – Pan Mirosław Bździak. Mieliśmy również okazję przybliżyć sobie historię myślenickich wodociągów, która przedstawiona została w krótkim filmie.  

W czasie tego niezwykłego święta Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice uhonorowali medalami zasługi pracowników Spółki, którzy przepracowali na rzecz Zakładu ponad 35 lat. W tym zaszczytnym gronie znaleźli się: Pani Anna Biela, Pan Adam Ćwierz, Pan Władysław Dziadek, Pan Marian Łopata, Pan Stanisław Makselon, Pan Jan Nowak, Pan Kazimierz Raczek, Pan Tadeusz Stanek oraz Pan Tadeusz Góralik. Gospodarze wydarzenia wręczyli również pamiątkowe statuetki Panu Władysławowi Kurowskiemu, Panu Kazimierzowi Koprowskiemu, Panu Sebastianowi Wójcik-Jackowskiemu – autorowi monografii MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach, Panu Piotrowi Ziętarze, Pani Bogumile Burdzie, Pani Anicie Kurdziel – Skarbnikowi Gminy Myślenice, Pani Agnieszce Janas – Głównej Księgowej MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach, Pani Renacie Kmiecik-Żądło – Kierownikowi Działu Produkcji Wody w MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach, Pani Ewie Solarz – byłej kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Pan Waldemarowi Szymskiemu – byłemu Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Panu Dariuszowi Łabędzkiemu – Dyrektorowi ds. Technicznych w MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach.

Na zakończenie wydarzenia czas umilał nam występ zespołu EKG Music Band, działającego pod kierownictwem muzycznym Wojciecha Zwierniaka, a głosem czarowała nas Monika Dubel. Cieszymy się, że w tak wspaniałym gronie mogliśmy świętować te wyjątkowe dla nas jubileusze. Niech ta chwila trwa!

Zdjęcia: Mariusz Węgrzyn, Paulina Starowicz

Bez kategorii

Uroczyste poświęcenie Zakładowego Sztandaru

W dniu 21 maja 2022 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Podczas Mszy Świętej w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Myślenicach odbyła się ceremonia nadania i poświęcenia sztandaru Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach. Było to dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ jest to pierwszy sztandar w 130-letniej historii istnienia myślenickich wodociągów. W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki, sztandar został przekazany na ręce Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach Katarzyny Burdy przez Burmistrza Mateusza Sudra. Poświęcenia tego wyjątkowego symbolu dokonał ks. Józef Orawczak, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Myślenicach. W czasie homilii ks. Kanonik mówił: „Sztandar daje tożsamość waszej zakładowej wspólnocie. Z tym sztandarem będziecie się zawsze identyfikować. Ale ta identyfikacja ze sztandarem jest równocześnie waszym zobowiązaniem. Zobowiązuje do odpowiedzialności i troski o dobre imię Zakładu oraz troski o każdego człowieka tworzącego ten Zakład, bo to jest wspólnota. A Biały Orzeł, który na tym sztandarze widnieje, wzywa każdego z was do miłości ojczyzny, do służby ojczyźnie, którą wszyscy wspólnie tworzymy. Dziś ten sztandar, który będzie wam towarzyszył podczas najważniejszych uroczystości, został wam przekazany i poświęcony, abyście w jego blasku pisali kolejne, piękne rozdziały myślenickiej ziemi. Starajcie się z pasją i poświęceniem wypełniać powierzone wam zadania, niezależnie od piastowanych stanowisk. W obliczu nawet najtrudniejszej i najbardziej złożonej sytuacji nie traćcie ufności w sens i wartość waszej pracy. Ona ma sens i ona ma wartość”.

Cieszymy się, że w licznym gronie obecnych i byłych pracowników MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach oraz ich rodzin mogliśmy wspólnie dziękować Bogu za 30 lat istnienia Spółki oraz prosić o dalsze Łaski. Pragniemy, aby sztandar, który został nam przekazany, był symbolem rzetelnej, nieprzerwanej pracy rzeszy osób, które od dziesięcioleci służą mieszkańcom Miasta i Gminy Myślenice.

Zdjęcia: Mariusz Węgrzyn

Bez kategorii

Zaproszenie

Rok 2022 jest dla naszego Zakładu wyjątkowy, ze względu na dwa jubileusze, które przypadają w tym czasie. Jednym z nich jest 130-lecie budowy pierwszego myślenickiego wodociągu, drugim: 30-lecie powstania Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach. Jest to bardzo dobra okazja do podsumowania dotychczasowej działalności, a także do podziękowania wszystkim osobom, które na przestrzeni tych 30 lat dbały o prawidłowe funkcjonowanie Przedsiębiorstwa i dążyły do jego nieustannego rozwoju.

Uroczysta Msza Święta w intencji wszystkich pracowników, połączona z ceremonią nadania i poświęcenia sztandaru MZWiK Sp. z o.o. w Myślenicach odbędzie się dnia 21 maja 2022 roku, o godzinie 16:30 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Myślenicach, ul. Zdrojowa 1c.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym szczególnym wydarzeniu.

Bez kategorii

Wprowadzenie Regulaminu świadczenia usług dodatkowo płatnych

Z dniem 8.02.2022r. wchodzi w życie Regulamin świadczenia usług dodatkowo płatnych. Treść Regulaminu, Cennik usług dodatkowo płatnych oraz formularz Zlecenia, który należy wypełnić przed realizacją usługi, znajdują się w plikach poniżej.