Komunikat dot. zanieczyszczonych studni

Informujemy, że mieszkańcy poszkodowani przez powódź, którzy zmagają się z problemem zanieczyszczonych studni, mogą uzyskać pomoc w następujących jednostkach:

  • w przypadku zamulenia studni należy się zgłosić do lokalnej jednostki OSP,
  • w celu odkażenia zanieczyszczonej wody można pobrać z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego (Myślenice, ul. J. Słowackiego 106) preparat Chloramin T. Więcej informacji pod nr telefonu: 12 272 06 06 wew. 4,
  • w celu zbadania wody pod kątem skażenia, można dostarczyć próbkę do laboratorium MZWiK (Myślenice, ul. J. Słowackiego 122 – Oczyszczalnia Ścieków). Woda musi być przyniesiona w odpowiednim, sterylnym pojemniku, który można pobrać w laboratorium. Więcej informacji pod nr telefonu: 12 272 16 46.

Wszystkie usługi są świadczone nieodpłatnie.

Powódź w Gminie Myślenice

W nocy z dnia 17 na 18 lipca 2021 roku północna część Gminy Myślenice znalazła się w zasięgu bardzo gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Najgorsza sytuacja miała miejsce w Krzyszkowicach i Głogoczowie. W ciągu kilkunastu minut spadły niespotykane dotąd w tym rejonie ilości deszczu, które doprowadziły do wystąpienia powodzi. Zalane zostały domy, zniszczone drogi i mosty.

Sytuacja kryzysowa dotknęła również obiekty należące do MZWiK. Żywioł wtargnął na teren oczyszczalni ścieków
w Krzyszkowicach, czyniąc ogromne szkody. Awarii uległy także pompownie ścieków na terenie Zawady, Krzyszkowic i Głogoczowa. Woda zerwała wodociąg w dolnej części Krzyszkowic, przez co zaistniała konieczność odcięcia mieszkańców części tej miejscowości od dostępu do wody pitnej. Gwałtowne burze przyczyniły się do wyłączenia prądu w Głogoczowie, co skutkowało przerwami w dostawie wody w tym rejonie. W zaistniałej sytuacji, MZWiK podjęło decyzję o uruchomieniu dwóch zastępczych punktów poboru wody: na Stacji Uzdatniania Wody w Myślenicach oraz mobilnego punktu w Krzyszkowicach. Dzięki sprawnemu działaniu pracowników, w godzinach popołudniowych woda ponownie pojawiła się w kranach.

W niedzielę przed południem Prezes Zarządu Katarzyna Burda oraz Dyrektor ds. Technicznych Dariusz Łabędzki wzięli udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego na szczeblu wojewódzkim, zorganizowanym w PSP w Myślenicach. Jego tematem była aktualna sytuacja w rejonach dotkniętych żywiołem. Na tym spotkaniu obecny był wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który następnie odwiedził oczyszczalnię ścieków w Krzyszkowicach. Późnym wieczorem zwołano kolejne posiedzenie sztabu, tym razem z udziałem nie tylko wojewody, ale także Premiera Mateusza Morawieckiego. Omówiono poczynione dotychczas działania oraz scenariusz na godziny nocne. Pani Prezes przedstawiła wówczas sytuację na obiektach MZWiK.

Żywioł wyrządził wiele szkód na terenie naszej Gminy. Na szczęście żaden z mieszkańców nie ucierpiał w wyniku tych gwałtownych zjawisk pogodowych. Trwa liczenie strat oraz naprawianie zniszczeń. Wszyscy z niepokojem patrzymy teraz w niebo z nadzieją, że taka sytuacja się nie powtórzy.

Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach po zalaniu
Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach po zalaniu
Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach po zalaniu
Wizyta wojewody małopolskiego Łukasza Kmity na Oczyszczalni Ścieków w Krzyszkowicach
Posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego oraz wojewody Łukasza Kmity
Zastępczy punkt poboru wody przy kościele w Krzyszkowicach
Zalana główna pompownia ścieków w Krzyszkowicach
Zalana pompownia w Zawadzie

Warsztaty Ekologiczne

  Miejski Zakład Wodociągów i KanalizacjiSp. z o.o. w Myślenicach przy współpracy Gminy Myślenice

ZAPRASZA
uczniów klas IV Szkół Podstawowych z Gminy Myślenice

na WARSZTATY EKOLOGICZNE

Do pobrania: regulamin oraz formularz zgłoszeniowy

Laboratorium do końca października 2020 r. nie będzie przyjmować…

Laboratorium przy MZWiK w Myślenicach informuje, że od dnia 01.09.2020 r. z uwagi na rozpoczynający się remont pomieszczeń laboratoryjnych, nie będą przyjmowane próbki wody do analiz do końca października 2020 roku! Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA OGŁOSZENIE!

W związku z trudną sytuacją, która obecnie spowodowana jest przez intensywne opady deszczu oraz poważną awarią sieci wodociągowej w rejonie (ulicy Sosnowej, Zamkowej, Górnej) – ZARABIE zdecydowaliśmy się na czas awarii uruchomić zastępczy punkt poboru wody za pośrednictwem beczkowozu Zapraszamy wszystkich, którym brakuje wody:

  • Punkt zostanie zlokalizowany na parkingu przed hotelem Black&White.
  • Wodę można również pobierać na naszym ujęciu: MZWiK Myślenice, ul. Piłsudskiego 47.

Aby pobrać wodę, należy ze sobą mieć swój pojemnik.

Trwają prace nad tym, aby woda została przywrócona w jak najszybszym czasie. Za wszelkie utrudnienia- PRZEPRASZAMY !