Dofinansowanie

W dniu 15 marca 2023 roku Spółka podpisała umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
o dofinasowanie realizacji projektu pod tytułem: „Zwiększenie bezpieczeństwa podczas wykonywania prac o podwyższonym ryzyku w MZWiK Sp. z o. o. w Myślenicach”

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach zadania: „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

DOFINANSOWANIE  95 686,87 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 120 305,38 zł

Celem projektu jest poprawa warunków pracy pracowników stacji uzdatniania wody oraz grupy awaryjnej poprzez zainstalowanie nowych rozwiązań, które poprawią komfort i warunki pracy redukując m.in. ich obciążenie fizyczne oraz poprawiając bezpieczeństwo. Przedmiotem projektu jest zakup wózka platformowego, miniwywrotki, trójnogów z wyciągarkami, szelek bezpieczeństwa, aparatów świeżego powietrza, detektorów gazów toksycznych wraz z sondą, obudowy wykopów, rękawic elektroizolacyjnych, uziemiaczy przenośnych, drążków izolacyjnych, półbutów elektroizolacyjnych.

Efektem zmian po wdrożeniu nowych maszyn będzie:

  • większy komfort pracy,
  • ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
  • poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy zgodnie z wartościami normatywnymi.