Badania wody

Badania Wody

Laboratorium naszego zakładu świadczy usługę badania jakości wody na zlecenie klienta zewnętrznego.

Laboratorium MZWiK zostało zatwierdzone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Decyzją 2/18 z dn. 08.11.2018 Znak: PSSE-NHK-434-111/18.

Podstawę do wykonania badań próbki wody stanowi wypełniony i podpisany przez klienta wniosek na zlecenie badania wody (dostępne w zakładce  DO POBRANIA)

Cennik opłat za oznaczenia fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody wykonane przez laboratorium MZWiK Sp. z o. o w Myślenicach jest dostępny w zakładce DO POBRANIA.

Przyjmowanie próbek na badania:

  • fizyko-chemiczne: pon- pt  700-1100
  • bakteriologiczne:  pon-śr   700-1100

z wyjątkiem oznaczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w 22oC : pon-wt 700-1100

W celu uzyskania dodatkowych informacji jak i również ustalenia terminu wykonania badania prosimy o kontakt telefoniczny.

Siedziba Laboratorium:

Oczyszczalnia Ścieków Myślenice

ul. Słowackiego 122; 32-400 Myślenice

tel. 12 272 16 46