Władze spółki

Zarząd

mgr inż. Katarzyna Burda
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Piotr Mirochna
Marek Ostafin