Władze spółki

Zarząd

mgr inż. Katarzyna Burda
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Agnieszka Nawracaj
Michal Baran
Marek Ostafin