Aktualności

Aktualności

Komunikat dot. zanieczyszczonych studni

Informujemy, że mieszkańcy poszkodowani przez powódź, którzy zmagają się z problemem zanieczyszczonych studni, mogą uzyskać pomoc w następujących jednostkach:

  • w przypadku zamulenia studni należy się zgłosić do lokalnej jednostki OSP,
  • w celu odkażenia zanieczyszczonej wody można pobrać z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego (Myślenice, ul. J. Słowackiego 106) preparat Chloramin T. Więcej informacji pod nr telefonu: 12 272 06 06 wew. 4,
  • w celu zbadania wody pod kątem skażenia, można dostarczyć próbkę do laboratorium MZWiK (Myślenice, ul. J. Słowackiego 122 – Oczyszczalnia Ścieków). Woda musi być przyniesiona w odpowiednim, sterylnym pojemniku, który można pobrać w laboratorium. Więcej informacji pod nr telefonu: 12 272 16 46.

Wszystkie usługi są świadczone nieodpłatnie.

Aktualności

Powódź w Gminie Myślenice

W nocy z dnia 17 na 18 lipca 2021 roku północna część Gminy Myślenice znalazła się w zasięgu bardzo gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Najgorsza sytuacja miała miejsce w Krzyszkowicach i Głogoczowie. W ciągu kilkunastu minut spadły niespotykane dotąd w tym rejonie ilości deszczu, które doprowadziły do wystąpienia powodzi. Zalane zostały domy, zniszczone drogi i mosty.

Sytuacja kryzysowa dotknęła również obiekty należące do MZWiK. Żywioł wtargnął na teren oczyszczalni ścieków
w Krzyszkowicach, czyniąc ogromne szkody. Awarii uległy także pompownie ścieków na terenie Zawady, Krzyszkowic i Głogoczowa. Woda zerwała wodociąg w dolnej części Krzyszkowic, przez co zaistniała konieczność odcięcia mieszkańców części tej miejscowości od dostępu do wody pitnej. Gwałtowne burze przyczyniły się do wyłączenia prądu w Głogoczowie, co skutkowało przerwami w dostawie wody w tym rejonie. W zaistniałej sytuacji, MZWiK podjęło decyzję o uruchomieniu dwóch zastępczych punktów poboru wody: na Stacji Uzdatniania Wody w Myślenicach oraz mobilnego punktu w Krzyszkowicach. Dzięki sprawnemu działaniu pracowników, w godzinach popołudniowych woda ponownie pojawiła się w kranach.

W niedzielę przed południem Prezes Zarządu Katarzyna Burda oraz Dyrektor ds. Technicznych Dariusz Łabędzki wzięli udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego na szczeblu wojewódzkim, zorganizowanym w PSP w Myślenicach. Jego tematem była aktualna sytuacja w rejonach dotkniętych żywiołem. Na tym spotkaniu obecny był wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który następnie odwiedził oczyszczalnię ścieków w Krzyszkowicach. Późnym wieczorem zwołano kolejne posiedzenie sztabu, tym razem z udziałem nie tylko wojewody, ale także Premiera Mateusza Morawieckiego. Omówiono poczynione dotychczas działania oraz scenariusz na godziny nocne. Pani Prezes przedstawiła wówczas sytuację na obiektach MZWiK.

Żywioł wyrządził wiele szkód na terenie naszej Gminy. Na szczęście żaden z mieszkańców nie ucierpiał w wyniku tych gwałtownych zjawisk pogodowych. Trwa liczenie strat oraz naprawianie zniszczeń. Wszyscy z niepokojem patrzymy teraz w niebo z nadzieją, że taka sytuacja się nie powtórzy.

Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach po zalaniu
Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach po zalaniu
Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach po zalaniu
Wizyta wojewody małopolskiego Łukasza Kmity na Oczyszczalni Ścieków w Krzyszkowicach
Posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego oraz wojewody Łukasza Kmity
Zastępczy punkt poboru wody przy kościele w Krzyszkowicach
Zalana główna pompownia ścieków w Krzyszkowicach
Zalana pompownia w Zawadzie
Bez kategorii

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI REWITALIZACJI MYŚLENICKIEGO RYNKU I JEGO OTOCZENIA

W poniedziałek, 7 czerwca 2021 roku, miało miejsce uroczyste otwarcie myślenickiego rynku,
w związku z zakończeniem inwestycji jego rewitalizacji.

Z punktu widzenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji była to inwestycja
o niebagatelnym i strategicznym znaczeniu, ze względu na posiadaną, skomplikowaną technicznie, infrastrukturę wod-kan w tym rejonie. Wykonywanie tego rodzaju inwestycji w tak ważnym dla miasta rejonie stało się również okazją do zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych metod renowacji
i budowy sieci wodno-kanalizacyjnych.

W ramach inwestycji dokonano rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, całkowicie wymieniono większość sieci kanalizacyjnej będącej w zakresie zadania. Dodatkowo, poza zakresem podstawowym zadania, MZWiK wykonało modernizację kanału sanitarnego na ulicach Kościuszki, Kilińskiego, Bema oraz na wschodniej pierzei rynku. W tym celu przeprowadzono analizę techniczną istniejących kanałów nadających się do wymiany, a nie przewidzianych w zakresie podstawowym inwestycji. Ze względów technicznych i bardzo wysokiego ryzyka wpływu prowadzonych robót na obiekty budowlane, w związku z dużą głębokością i zbliżeniem do tych obiektów, zdecydowano się na zastosowanie na wyżej wymienionych ulicach nowoczesnej, bez wykopowej metody renowacji odcinków kanalizacji, z zastosowaniem rękawów z włókna szklanego i żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV. Dodatkowo, przy wymianie starych sieci głównych, wykonano wymianę przyłączy.

Również w zakresie sieci wodociągowej dokonano wymiany istniejących sieci i przyłączy wykonanych z rur cementowo-azbestowych, żeliwnych i stalowych na rurociągi z rur warstwowych PERC SDR11 PN16, z zastosowaniem wysokiej jakości armatury w postaci zasuw i hydrantów. Ponadto, pracownicy naszego Zakładu dokonali wymiany starych układów wodomierzowych w budynkach wraz z przejściami przez grube ściany fundamentowe kamienic. Wymieniono także sieć wodociągową
w ul. Sobieskiego, na odcinku od rynku do ronda. Tu również zastosowano metodę bez wykopową, wykonując jedynie odkrywek punktowych w celu przełączenia istniejących przyłączy do nowego rurociągu.

Działania MZWiK, prowadzone podczas rewitalizacji płyty rynku, to nie tylko tradycyjne metody wymiany starych rurociągów na nowe, ale również wyprzedzające działania innowacyjne, które jako takie wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju spółki. Polegały one na przygotowaniu infrastruktury technicznej pod przyszłe wykonanie systemu monitorującego przepływy wody w sieci, który to, w połączeniu z profesjonalnym oprogramowaniem analitycznym i infrastrukturą teleinformatyczną, stworzy całościowy system ograniczania strat wody. System będzie wykorzystywał metodę strefowania sieci i badania przepływów wody w poszczególnych strefach. Oprogramowanie, analizując zwłaszcza minimalne przepływy nocne, będzie alarmować o nieszczelnościach i awariach na sieci.

Podczas prac związanych z wymianą starych układów wodomierzowych w poszczególnych budynkach spotkaliśmy się z głosami mieszkańców zwracającymi uwagę na duże niedogodności związane z koniecznością prowadzenia odczytów wodomierzy. Wsłuchując się w głosy mieszkańców
i wychodząc im naprzeciw, MZWiK rozpoczęło działania przygotowujące do wprowadzenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy, który jako działanie pilotujące zamierzamy wprowadzić w obrębie rynku.

Wszystkie wspomniane powyżej działania były możliwe dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu pracowników naszego zakładu, począwszy od kadry kierowniczej, technicznej i nadzorującej, po jednostki wykonawcze. Wiele z opisanych działań wymagało od naszych pracowników dużej kreatywności. Dzięki takiemu podejściu można było osiągnąć bardzo dobre rezultaty na wielu płaszczyznach działania przy zminimalizowanych kosztach.

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym pracownikom, którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani w przeprowadzenie tej bardzo trudnej inwestycji w zakresie infrastruktury wod-kan. Dzięki ich postawie oraz dobrej współpracy z wykonawcą całości zadania rewitalizacji rynku, mieszkańcy w sposób minimalny mogli odczuć ewentualne utrudnienia w dostawie wody i odbiorze ścieków. Odrębne podziękowanie należy się Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi, który z ramienia Wydziału Inwestycji UMiG Myślenice prowadził w terenie sprawy związane między innymi z sieciami pomagając rozwiązać szereg pojawiających się problemów.

Prezes Zarządu Katarzyna Burda
Dyrektor ds. Technicznych Dariusz Łabędzki

Bez kategorii

OGŁOSZENIE KORONAWIRUS!

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, w trosce o zdrowie wszystkich Państwa oraz Pracowników, od dnia 29 marca do dnia 9 kwietnia 2021 roku włącznie zawieszone zostają wizyty klientów w biurze Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myślenicach.

Wszelkie sprawy można załatwiać z Biurem Obsługi Klienta drogą pocztową oraz elektroniczną. Korespondencję prosimy wysyłać pocztą, mailem bądź zostawiać w skrzynce przygotowanej w holu biura. Odpowiednie dokumenty zostaną do Państwa odesłane na wskazane adresy.

Kontakt z Zakładem:

Adres korespondencyjny: 32-400 Myślenice, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 47

Adres mailowy: biuro@mzwikmyslenice.com.pl

Wnioski i oświadczenia dostępne są na stronie internetowej: https://www.mzwikmyslenice.com.pl/index.php/wnioski-i-oswiadczenia/

W nadzwyczajnych przypadkach możliwe jest osobiste załatwienie sprawy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem Zakładu.

Kontakt telefoniczny z Pracownikami, w godzinach 7:00 – 15:00, pod numerami telefonów:

  • 12 274 09 40
  • 513 126 498

Laboratorium wstrzymuje wykonywanie badań wody dla klientów zewnętrznych do odwołania. W pilnych sprawach można kontaktować się
z Pracownikami pod numerem telefonu: 12 272 16 46

Awarie na sieci można zgłaszać pod numerami telefonów:

  • 513 126 499 (od poniedziałku do soboty)
  • 603 527 940 (w niedziele i święta)

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast