Cennik Lab

Cennik opłat za oznaczenia fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody wykonane przez laboratorium MZWIK sp. z.o.o w Myślenicach

1. Cennik za oznaczenia fizyko-chemiczne
Lp. Oznaczenie Kwota
1 Mętność 11.99 zł
2 Barwa 20.99 zł
3 Smak 3.00 zł
4 Zapach 5.99 zł
5 Odczyn pH 11.99 zł
6 Przewodnictwo 14.99 zł
7 Jon amonowy 29.31 zł
8 Azotyny 28.31 zł
9 Azotany 32.86 zł
10 Żelazo ogólne 13.13 zł
11 Mangan 32.39 zł
12 Twardość ogólna/Wapń/Magnez 28.53 zł
13 Siarczany 13.44 zł
14 Chlorki 12.10 zł
15 Chlor wolny 13.05 zł
16 Fluorki 26.09 zł
17 Indeks nadmanganianowy 18.95 zł
18 Cyjanki 16.38 zł
19 Aluminium 43.27 zł
Razem 376.76 zł
2. Cennik za oznaczenia bakteriologiczne
Lp. Oznaczenie Kwota
1 Og.liczba bakt.w 1ml 36±2 st.C 36.52 zł
2 Og.liczba bakt.w 1ml 22±2 st.C 36.52 zł
3 Clostridium perfringens łącznie ze sporami 56.05 zł
4 Enterokoki kał.w 100ml 52.50 zł
5 Escherichia coli w 100ml 69.03 zł
6 Bakt.grupy coli w 100ml 63.03 zł
7 Bakt.grupy coli w 100ml metodą jakościową 32.81 zł
Razem 346.46 zł