Cennik Lab

Cennik opłat za oznaczenia fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody wykonane przez laboratorium MZWIK sp. z.o.o w Myślenicach

1. Cennik za oznaczenia fizyko-chemiczne
Lp. Oznaczenie Kwota
1 Mętność 12,00 zł
2 Barwa 21,00 zł
3 Smak 4,70 zł
4 Zapach 9,40 zł
5 Odczyn pH 12,00 zł
6 Przewodnictwo 15,00 zł
7 Jon amonowy 33,10 zł
8 Azotyny 29,60 zł
9 Azotany 35,60 zł
10 Żelazo ogólne 13,10 zł
11 Mangan 38,80 zł
12 Twardość ogólna/Wapń/Magnez 32,90 zł
13 Siarczany 16,20 zł
14 Chlorki 33,10 zł
15 Chlor wolny 13,00 zł
16 Fluorki 28,90 zł
17 Indeks nadmanganianowy 41,60 zł
18 Cyjanki 20,20 zł
19 Aluminium 45,10 zł
Razem 455,30 zł
2. Cennik za oznaczenia bakteriologiczne
Lp. Oznaczenie Kwota
1 Og.liczba bakt.w 1ml 36±2 st.C 36,50 zł
2 Og.liczba bakt.w 1ml 22±2 st.C 36,50 zł
3 Clostridium perfringens łącznie ze sporami 71,10 zł
4 Enterokoki kał.w 100ml 54,60 zł
5 Escherichia coli w 100ml 69,00 zł
6 Bakt.grupy coli w 100ml 63,80 zł
7 Bakt.grupy coli w 100ml metodą jakościową 63,80 zł
Razem 395,30 zł