Wodomierz

Wodomierz

Odczyt wodomierza przez inkasenta MZWiK Sp. z o. o. w Myślenicach jest dokonywany raz na kwartał i na jego bazie wystawiana jest faktura rozliczeniowa, w przypadku braku możliwości dokonania odczytu przez pracownika MZWiK, faktura może być wystawiona na podstawie stanu wodomierza podanego przez klienta telefonicznie, osobiście w siedzibie spółki, poprzez e-BOK lub pisemnie. Wystawienie faktury rozliczeniowej jest możliwe raz na 3 miesiące.

Na życzenie Klienta inkasent dokonujący odczytu winien przedstawić legitymację służbową.